Rafał Pankowski przeciwko wizycie w Polsce Davida Irvinga, 21.09.2010.