Qulturka „Biały, żółty, czerwony, czarny” – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, 15.10.2010.