Wiktor Marszałek o neofaszystowskich zdarzeniach na Podlasiu, 3.09.2011.