Rafał Pankowski o potrzebie delegalizacji organizacji neofaszystowskich, 4.09.2011.