Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o wzroście neofaszyzmu na Podlasiu, 28.09.2011.