Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o Etnolidze i propagowaniu tolerancji przed Euro 2012, 20.09.2011.