Rafał Pankowski o skrajnej prawicy podczas kampanii wyborczej do parlamentu, 7.10.2011.