Rafał Pankowski o współczesnym polskim antysemityzmie, 9.10.2011 (niem.).