Jacek Purski o legalizacji przez sąd krzyża celtyckiego itp. jako symboli NOP, 23.11.2011.