Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o biegłych ws. zarejestrowania przez sąd symboli NOP, 25.11.2011.