Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” po raz drugi o opinii biegłych w sprawie rejestracji symboli NOP, 25.11.2011.