Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o rasizmie w polskiej piłce nożnej, 5.12.2011 (szwedz. i ang.).