Rafał Pankowski o kumulacji zdarzeń faszystowskich w 2011 roku, 28.12.2011.