Dyskusja nt. reportażu BBC „Stadiony nienawiści” - udział Rafała Pankowskiego, 5.06.2012.