Raport m.in. nt. antyrasistowskich działań NIGDY WIĘCEJ i FARE na Euro, 7.06.2012 (ang.).