Rafał Pankowski o nietolerancji, min. Gowinie i „Brunatnej Księdze”, 1.03.2013.