Rafał Pankowski o podziałach społecznych, 8.03.2013.