Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o negatywnych stronach futbolu, 17.03.2013.