Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o paramilitarnych bojówkach skrajnej prawicy, 12.03.2013.