Anna Tatar o bezkarności neofaszystów na Podlasiu, 24.05.2013.