Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o rasistowskich atakach na cudzoziemców w Polsce, 12.06.2013.