Jacek Purski o konieczności edukacji antydyskryminacyjnej, 4.09.2013.