Rafał Pankowski o atutach wielokulturowego społeczeństwa, 20.09.2013.