Natalia Sineaeva-Pankowska o przedstawianiu Zagłady w Mołdawii i Polsce, 26.09.2013 (ros.).