Rafał Pankowski o faszyzujących organizacjach w Polsce, 20.10.2013.