Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o nacjonalizmie na meczu Ukraina-Polska w Charkowie, 22.10.2013.