Przedstawiciele Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na manifestacji antyfaszystowskiej, Warszawa, 9.11.13