Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na demonstracji antyfaszystowskiej w Warszawie, 9.11.2013.