Rafał Pankowski o konieczności reagowania na język wrogości w internecie, 22.11.2013.