Rafał Pankowski o konieczności szkoleń dla prokuratorów nt. symboliki faszystowskiej, 5.12.2013.