Rafał Pankowski o dewastacji na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, 4.05.2014