Jacek Purski o konieczności reakcji klubów piłkarskich na rasizm ze strony pseudokibiców, 6.05.2014.