Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o potrzebie reakcji kibiców na zachowania rasistowskie na stadionach, 3.12.2014.