Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o karze dla Legii i konieczności działań antyrasistowskich na stadionach, 3.12.2014.