Rafał Pankowski o powstaniu Muzeum Historii Żydów Polskich, 10.12.2014.