Howard Holmes (FARE) o Marcinie Kornaku, wręczenie Europejskiego Medalu Tolerancji, 9.03.2015 (ang.)