Anna Tatar o zabójstwach popełnianych przez neofaszystów i o pracy organów ścigania, 16.03.2015.