Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o społecznych konsekwencjach ignorowania zdarzeń rasistowskich (niem.), 12.04.2015.