Rafał Pankowski o zwiększającej się liczbie ataków rasistowskich i o „Brunatnej Księdze”, 17.04.2015