Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o raporcie ECRI oraz problemie rasizmu i homofobii w Polsce, 15.06.2015.