Anna Tatar o „Brunatnej Księdze” – konferencja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej”, 3.09.2015