Rafał Pankowski o atmosferze ksenofobii wokół uchodźców, 26.09.2015.