Anna Tatar o rasistowskich uprzedzeniach wobec uchodźców, 17.11.2015.