Jacek Purski o eskalacji przemocy rasistowskiej, 20.11.2015.