Rafał Pankowski i Łukasz Jurczyszyn o manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego w Białymstoku, 19.04.2016.