Anna Tatar o aktach przemocy i manifestowaniu nienawiści przez Obóz Narodowo-Radykalny, 19.04.2016.