Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” – udział w akcji solidarnościowej po ataku na prof. Kochanowskiego, 11.09.2016.