Anna Tatar o eskalacji zdarzeń o charakterze ksenofobicznym w Polsce, 12.09.2016.