Rafał Pankowski o reagowaniu instytucji brytyjskich na ksenofobię, 17.09.2016.