Anna Tatar o wrogości wobec „innych” i języku debaty publicznej, 14.09.2016.